Wybierz produkty z menu poniżej

Szafy i kasy pancerne

kasy-pancerne2

Firma Metalkas jest również producentem szaf i kas pancernych, które zabezpieczają przechowywane w nich wartości zgodnie z normą PN-EN 1143-2:2004. Wszystkie nasze produkty posiadają certyfikaty IMP w klasach II, III, IV. Na szczególne podkreślenie naszych kas pancernych zasługuje ich wielopłaszczowa stalowa konstrukcja pozwalająca na bezpieczne przechowywanie w nich znaczących sum pieniężnych.

W naszej ofercie znajdą Państwo lekkie kasy pancerne, jak również kasy pancerne Premium Plus.

Pierwsze z nich, dzięki użytej do ich wykonania unikalnej technologii wypełnienia korpusu odznaczają się wyjątkową lekkością przy zachowaniu wysokiej odporności antywłamaniowej – posiadają drugą klasę odporności na włamania.

Kasy pancerne Premium Plus zostały zaprojektowane i wykonane w oparciu o nowoczesne konstrukcje przy użyciu wysoce specjalistycznych, sterowanych numerycznie urządzeń CNC. Wielowarstwowe ściany korpusu oraz drzwi zostały wyprofilowane z najwyższą dokładnością. Ich zwarta struktura konstrukcyjna oraz odpowiednio zastosowane elementy antyinwazyjne doskonale niwelują i ograniczają próby włamań, tym samym idealnie zabezpieczają przechowywane w nich znaczące wartości pieniężne.

Kasy pancerne posiadają certyfikaty IMP klasach II, III, IV, przechowywane wartości zabezpieczane są wg PN-EN 1143-2:2004.

Szafy charakteryzują się wielopłaszczową konstrukcją stalową oraz tym, że bezpiecznie można przechowywać w nich znaczące wartości, tj:

 

Klasa odporności na włamanie wedługPN-EN 1143-1 :2006 Limity wartości pieniężnych przechowywanych w urządzeniach niewyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu limit przechowaywanych wartości w zł w urządzeniach o danej klasie odporności wartość ubezpieczenie
klasa II * 1,5 jednostki obliczeniowej (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków – patrz tablica nr 1 wymienionego wyżej Rozporządzenia ok. 648 000 ** wartość ubezpieczenia kaźdorazowo winna być ustalana przez klienta z danym ubezpieczycielem
klasa III 3 jednostki obliczeniowe(lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków – patrz tablica nr 1 wymienionego wyżej Rozporządzenia ok. 1 296 000 wartość ubezpieczenia kaźdorazowo winna być ustalana przez klienta z danym ubezpieczycielem
klasa IV 5 jednostek obliczeniowej (lub więcej, przy spełnieniu dodatkowych warunków – patrz tablica nr 1 wymienionego wyżej Rozporządzenia ok. 2 160 000 wartość ubezpieczenia kaźdorazowo winna być ustalana przez klienta z danym ubezpieczycielem
urządzenie z certyfikowanym zamkiem w kl. A możliwość przechowywania broni Spełnia wymagania do przechowywania broni
wg rozporządzenia MSWiA z 03.04.2000 roku

Słownik

* Przez jednostkę obliczeniową /j.o./ rozumie się jednostkę określająca wartość limitu, wynoszącą 120 – krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto za ubiegły kwartał, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. Aktualnie wynagrodzenie to stanowi kwotę ok. 3600 zł

** Wartość- pod tym pojęciem mogą być rozumiene róźnego rodzaju przedmioty, dokumenty, pieniądze, pamiątki rodzinne, biżuteria, sprzęt elektroniczny itd..

Ponad to szczegółowe dane dotyczące przechowywania wartości w sejfach o poszczególnych klasach odporności na włamanie ( w wyrobach posiadających certyfikat IMP w W-wie) opisuje :

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 7 września 2010 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne
(Dz. U. z dnia 9 września 2010r.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r.

Kasy pancerne lekkie:

Zaletą tej linii kas pancernych jest wysoka odporność antywłamaniowa (II klasa odporności na włamanie) oraz niska waga , dzięki zastosowanej unikalnej technologii wypełnienia korpusu.

Kasy pancerne Premium Plus:

Nowocześnie zaprojektowana konstrukcja kas pancernych Premium Plus, opracowana z wykorzystaniem najlepszych programów komputerowych CAD/ CAM, została wykonana przy użyciu wysokospecjalistycznych maszyn CNC sterowanych numerycznie. Odpowiednio profilowane wielowarstwowe drzwi i ściany korpusu o zwartej strukturze konstrukcyjnej i zastosowanych elementach antyinwazyjnych przeciwstawiają się znakomicie próbom włamania i doskonale zabezpieczają zawartość wnętrza. Dodatkowe wymagane w danej

klasie zalety odporności uzyskujemy poprzez zastosowanie najwyższej klasy bardzo wytrzymałego betonu, opracowanego przez placówkę naukowo-badawczą pod kierunkiem naukowców specjalizujących się w dziedzinie materiałów dla budownictwa. Mieszanka, której receptura została ściśle sporządzona w celu uzyskania maksymalnego efektu wytrzymałościowego, wytrzymuje naciski podczas badań na specjalnych próbkach o parametrach wytrzymałości do 100 MPa.

Dzięki wysoce profesjonalnemu opracowaniu technicznemu kasy pancerne Premium Plus łączą w sobie zalety wysokiej odporności antywłamaniowej w swojej klasie i estetyki. Ich ciekawy, kompaktowy i masywny wygląd sprawia, że stają się nie tylko wspaniałym zabezpieczeniem wartości, ale i efektowną dekoracją każdego wnętrza.

Zastosowane wysokiej jakości chromowane dodatki: klamka, wytłaczane logo, osłona otworu kluczowego w powiązaniu z efektownym wyglądem całego urządzenia powodują, że kasa pancerna staje się atrakcją pomieszczenia, a jej konstrukcja gwarantuje bezpieczeństwo.

Have no product in the cart!
0